เข้าสู่ระบบ.

โปรดระบุชื่อผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

ลืมรหัสผ่าน?

ระบบบริหารครุภัณฑ์ (AMS)


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158246
อีเมล์ mailmaster@anamai.mail.go.th
โทร. 0-2590-4000 โทรสาร 0-2590-4094